Regionální seminář, Ostrava 2018
 
Chcete se dozvědět více o PI Systému, směřování technologií OSIsoft a jak procházejí zákazníci jako Vy digitální transformací? Naše bezplatné regionální semináře jsou vytvořeny pro to, abychom Vás informovali o všech novinkách a trendech. Tento rok se sejdeme v Ostravě 6. a 7. června, abychom Vám společně s prezentujícími zákazníky a partnery předali celou řadu zájímavých informací.
 
Každý rok se přes 2000 zákazníků účastní našich regionálních seminářů, aby:
 
  • Představili své zkušenosti
  • Získali nové partnery a kontakty
  • Slyšeli o trendech v průmyslu
  • Viděli to nejnovější od OSIsoft
  • Zúčastnili se prezentace Co je PI Systém?
 
Tento rok se náš regionální seminář zaměří na možnosti, které PI Systém v době všudypřítomné digitalizace nabízí. Inženýři, analytici, manažeři, ti všichni zaznamenávají  rychlý vývoj digitálních technologií a nástrojů pro analýzu dat. S touto evolucí přichází i příležitost pro nová řešení, stejně jako výzvy s nimi spojené. OSIsoft společně s našimi zákazníky a partnery bude  prezentovat  nasazení  PI Systému v různých průmyslových podmínkách, netradiční využití PI Systému, a to, jak lze datovou infrastrukturu, která sahá od edge ke cloudu, využít pro digitální transformaci, dosažení optimálních provozních parametrů atd. 

PI Systém v digitální firmě

Jste připraveni na digitální transformaci? Data dnes řídí svět. Jsou všude kolem nás. Provozní data, data z technologií atd.. Výzvou je  jak potřebná data získat a zpřístupnit je vesprávný okamžik správným lidem. A právě proto je tu PI Systém! 

Program

středa, 6. června 2018
13:00 - 14:00
Registrace
14:00 - 14:50
Co je PI Systém?
Tato nepovinná přednáška o základech PI Systému je určena těm, pro které je PI Systém nový a chtěli by se systémem lépe seznámit anebo těm, kteří si chtějí připomenout a vylepšit své znalosti PI Systému.
14:50 - 15:00
Přestávka
15:00 - 15:10
Úvodní slovo
15:10 - 15:40
PI Systém jako prostředek digitální transformace
Co znamená digitální transformace pro OSIsoft, jak reagujeme na nové trendy a především příklady úspěšného použití PI Systému v této oblasti u našich zákazníků.
15:40 - 16:10
Řízení spolehlivosti zařízení

Cílem pilotní fáze projektu je ověřit po koncepční i technické stránce možnost realizace systému EWS nad technologickými daty.

Konečným cílem vývoje EWS je snížení nákladů na údržbu díky omezení počtu a délky neplánovaných odstávek v portfoliu KE.

Se systémem na zpracování technologických dat se počítá jako s jedním z pilířů v řízení spolehlivosti a životnosti technických zařízení. 

Implementace systému Řízení spolehlivosti v Divizi jaderné energetiky ČEZ, a.s. Principy, strategie a využití dostupných nástrojů OSIsoft a Microsoft.

16:10 - 16:30
Přestávka na kávu
16:30 - 16:50
Sféra: Predstavenie nového partnera

Partner Talk spoločnosti sféra, a.s. je zameraný na prezentáciu spoločnosti ako nového lokálneho partnera OSIsoft, ktorý má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti tvorby, nasadzovania a prevádzkovania informačných systémov hlavne pre chemický, dopravný a elektroenergetický priemysel. Prierez históriou a súčasnosťou spoločnosti sféra, a.s. v oblastiach správy a údržby majetku, dispečingu, spracovaní a rozúčtovaní obchodných a meraných údajov v energetike. Vízia pre budúcnosť ako silný lokálny partner pri poskytovaní služieb implementácie, nasadzovania a integrácie OSIsoft riešení.

16:50 - 17:20
Na co se můžete v PI Systému těšit?
Přednáška se zaměřuje na novinky v PI Systému: PI Vision 2018, PI Systém v cloudu i na EDGE zařízeních, bezpečnost, klientské nástroje v češtině atd
17:20 - 17:30
Shrnutí a zakončení dne
17:45 - 19:15
Vysokopecní okruh vč. návštěvy Bolt Tower (volitelně)
Okruh je zaměřen na výrobu surového železa a historii Dolních Vítkovic. Zahrnuje unikátní výjezd skipovým výtahem po trase vsázky Vysoké pece a 30-ti min. adrenalinový zážitek na Bolt Tower. 
19:30 - 22:00
Večeře
čtvrtek, 7. června 2018
8:00 - 8:30
Registrace
8:30 - 9:00
Zkušenosti zákazníků a příklady použití

V této části semináře budeme prezentovat společně s některými našimi zákazníky další vybrané příklady použití PI Systému.

8:30 - 9:30
OSIsoft Partners Program Update (optional)
An update on OSIsoft Partners Program and Q&A
9:00 - 9:30
Administrace kontrolních smyček

Problematika automatizácie a regulácie sa dotýka každého výrobného závodu. Regulátor a regulácia nám zabezpečuje definovanú kvalitu výstupného produktu pri najlepších parametroch. Tento cieľ dosiahneme ale len v prípade, že regulačné obvody sú používané v súlade s predpísaným módom prevádzky a takisto, že tento mód je správne definovaný. Rovnako je požadované aby regulátor mal nastavené správne parametre (bol vyladený). Z tohto dôvodu kontinuálne v našej rafinérii prebieha aktivita Control Loop Monitoring and Performance Management (Sledovanie stavu regulačných obvodov a zlepšovanie prevádzky). Tento prístup má tri základné kroky. Jeden je práca priamo na výrobných jednotkách, druhý je vizualizácia v prostredí PI, ktorý pomáha inžinierom ako aj výrobe pri analýze zistení ktoré boli definované priamo v prevádzke. Tretí je následná implementácia riešení ktoré boli zistené v prvých dvoch krokoch.

9:30 - 9:50
Pokročilé zpracování dat v prostředí PI System

V první části prezentace představíme partnera I&C Energo a.s. a jeho činnosti především v oblasti implementace PI System, integrace PI System na další IT systémy a příklady využití technologických dat v těchto systémech. V druhé části prezentace se zaměříme na pokročilé vyrovnání dat a výpočet energetických bilancí, obojí  s využitím výpočetních možností PI AF serveru.

9:50 - 10:20
Přestávka na kávu
10:20 - 10:50
Analýza: Využijte data na maximum

Efektivní analýza provozních dat je problém, který se týká mnohá z nás. Slyšíme v této souvislosti pojmy jako business intelligence, big data, data lakes, machine learning, umělá inteligence apod. Někdy již malá změna v pohledu na dostupná data může přinést výrazné zlepšení, proto si ukážeme, jak lze v PI Systemu rozložit složité problémy na menší celky nebo jak PI Event Frames pomohou odborníkům rozpoznat anomálie i bez použití složitého statistického modelu. Jste-li však připraveni poskytnout vaše data do oněch zmíněných pokročilých prostředků, bude pro vás jistě zajímavé využit PI Integrator pro „čištění“ a předzpracování dat.

10:50 - 11:20
PI System pro inteligentní budovy: vizualizace provozních dat v mapových podkladech

Prezentace představí pilotní nasazení PI Systemu na Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity. Cílem pilotu je využít PI System pro analýzu provozu budov s využitím prostorových souvislostí.  Tato analýza je umožněna zobrazováním provozních dat z inteligentních budov v mapových podkladech systému ArcGIS pomocí PI Systemu.

11:20 - 11:40
Posuňte svou datovou analýzu na vyšší úroveň

Integrujte s PI jakékékoli další datové zdroje a hledejte v datech díky integraci skutečnosti, které do této chvíle nebyli zřejmé. Produkty společnosti Microsoft vám v této oblasti mohou nejen nabídnout pískoviště, na kterém si můžete otestovat vaše teorie, ale ve finále také stabilní a spolehlivé produkční prostředí, které se nezastaví před jakýmkoli růstem.

11:40 - 12:00
Shrnutí a zakončení dne
12:00 - 13:00
Oběd

Partneři semináře

Místo konání akce

Dolní Vítkovice
Telefon: +420 724 955 121
Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká republika
 
 
 

V případě obecných dotazů: 

Pište na adresu:
emea_events@osisoft.com
psebela@osisoft.com