Full Name
Adam Kučera
Job Title
Ph.D., Softwarový inženýr
Company
Oddělení facility managementu Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Masarykova univerzita
Speaker Bio
Adam Kučera působí 10 let na Masarykově univerzitě jako softwarový inženýr v oblasti facility managementu a inteligentních budov. Je absolventem Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Ve své dizertační práci se věnuje možnostem analýzy dat z inteligentních budov.
Adam Kučera